اخبار و مقالات

کاغذ دیواری شرایط محیط ایده آل و زیبا را برا استفاده کنندگان فراهم می کند. رنگ روشی قدیمی برای زیبا سازی محیط بود که بدلیل آلودگی ها بسرعت کثیف می شد و عواملی مثل شعله گاز و بخاری و علل دیگر باعث تخریب آن می شد

 021-77524540-2