کاغذ دیواری اداری مناسب برای شرکت ها و اداره ها و دفاتر کار است. ایجاد فضای مناسب و رسمی با کاغذ دیواری چهره امکان پذیر است. کاغذ دیواری اداری هم زیبایی را برای فضای اداری فراهم می کند و هم با ایجاد فضای رسمی به آذین بندی مکان اداری کمک می کند.

کاغذ دیواری چهره

در مکان های اداری نیاز به طرح کاغذ دیواری متناسب با مکان رسمی دارد. طرح های همراه گل و یا طرح های مخصوص کودکان و نوجوانان مناسب برای این مکان ها نیست. برای مکان های اداری طرح های ساده و طرح ها با خطوط عمودی و چهرخانه ای و یا طرح های شطرنجی و طرح ها با خطوط مورب و خمیده و.. مناسب است.

کاغذ دیواری چهره
 021-77524540-2