کاغذ دیواری اداری مناسب برای شرکت ها و اداره ها و دفاتر کار است. ایجاد فضای مناسب و رسمی با کاغذ دیواری چهره امکان پذیر است. کاغذ دیواری اداری هم زیبایی را برای فضای اداری فراهم می کند و هم با ایجاد فضای رسمی به آذین بندی مکان اداری کمک می کند.

 

در مکان های اداری نیاز به طرح کاغذ دیواری متناسب با مکان رسمی دارد. طرح های همراه گل و یا طرح های مخصوص کودکان و نوجوانان مناسب برای این مکان ها نیست. برای مکان های اداری طرح های ساده و طرح ها با خطوط عمودی و چهرخانه ای و یا طرح های شطرنجی و طرح ها با خطوط مورب و خمیده و.. مناسب است.

  (۰۲۱) ۹۱۰۱۴۰۰۰