کاغذ دیواری پوستری، امکان نمایش تصاویر مختلف را دارد که استفاده فراوانی در سالیان اخیر پیدا کرده است. نمایش تصاویر همچون پوستر آن ها را به کاغذ دیواری پوستری موسوم ساخته است. کیفیت تصاویر چاپ شده روی این کاغذ دیواری بسیار بالا است.

کاغذ دیواری پوستری 

 

چاپ تصویر بر روی کاغذ دیواری پوستری شرایط خاص خود را دارد و کاغز مورد استفاده برای آن می تواند یکی از اشکال پاستیل، فیبرو، چرم و یا کتان باشد. بر روی کاغذ دیواری می توان انواع طرح ها و رنگ ها برای ایجاد تصاویر جذاب و متناسب برای مخاطبان ایجاد کرد.

چاپ پوستر دیواری

 

استفاده از دستگاه های چاپ با رزولیشن بالا در ایجاد تصویر مناسب برای کاغذ دیواری بسیار ضروری است. تصاویر چاپی متناسب با نیاز مخاطبان است. گاها تصویر برای کودکان لازم است و یا گاها نیاز به تصاویر برای مکان های سنتی و قدیمی است که طراحان با توجه به نیاز مخاطبان اقدام به طراحی می نمایند.


  (۰۲۱) ۹۱۰۱۴۰۰۰