تمیز کردن کاغذ دیواری

از آنجایی که کاغذ دیواری بکار رفته برای مدت زیادی قابل استفاده است ، امکان تمیز کردن آن وجود دارد. البته کاغذ دیواری با متریال مناسب کمتر دچار آلودگی شده و گرد و غبار را جذب خود نمی کند.

بیشتر کاغذ دیواری ها قابلیت شست و شو را دارند. برای تمیز کردن کاغذ دیواری می توان با دستمال و اسفنج اقدام به از بین بردن گرد و غبار روی کاغذ دیواری کرد. قابلیت استفاده از مواد شوینده برای تمیز کردن کاغذ دیواری وجود دارد. بایستی برای تمیز کردن  از مواد تیز که منجر به پارگی کاغذ دیواری می شود اجتناب کرد. کشیدن دستمال بر روی کاغذ دیواری بایستی با دقت انجام شود.بعد از تمیز کردن با مواد شوینده کاغذ دیواری را با یک دستمال مرطوب پاک کنید تا مواد شوینده روی آن قرار نگیرد.
  (۰۲۱) ۹۱۰۱۴۰۰۰