کاغذ دیواری متناسب با دکوراسیون

یکی از اصولی که در انتخاب کاغذ دیواری که بایستی مورد توجه قرار گیرد، هماهنگی و تناسب با دکوراسیون است. هماهنگی طرح و رنگ های بکار رفته با وسایل خانه یکی از موراد مهم است که بایستی هنگام انتخاب کاغذ دیواری مناسب به آن توجه کرد.


مبلمان خانه و رنگ بکار رفته در آن یکی از مواردی است که بایستی در انتخاب کاغذ دیواری متناسب با آن توجه کرد. به عنوان مثال اگر مبلمان راحتی و اسپورت برای خانه انتخاب شود بهترین کاغذ دیواری بکار رفته برای آن کاغذ دیواری های مدرن است.

مکان های مختلف کاغذ دیواری های خاص خود را نیاز دارند. به عنوان مثال پشت تلویزیون کاغذ دیواری های تیره بهترین نوع می باشند.کاغذ دیواری اتاق خواب نیز کاغذ دیواری خاص خود را نیاز دارد. اتاق خواب برای کودکان یا بزرگ سالان کاغذ دیواری های خاص خود را نیاز دارد.


  (۰۲۱) ۹۱۰۱۴۰۰۰